Vítáme Vás na stránkách geodetické kanceláře Geoteka s.r.o.

Navštivte také Copy centrum Strakonice www.xeroxstrakonice.cz

Geodetické činnosti

Novinky

Rekonstrukce ul. Švandy Dudáka

Novinka

Rekonstrukce komunikace ul. Švandy Dudáka ve Strakonicích zahrnuje celou ulici Švandy Dudáka i s přilehlými komunikacemi - od křižovatky s ulicí Zvolenská až po křižovatku s ulicí Pod Kuřidlem. Součástí rekonstrukce je i výměna kanalizace a…

 Zobrazit více

Průtah Protivín - rekonstrukce

Novinka

Probíhá kompletní rekonstrukce silnice III/1404 na průtahu města Protivín v celkové délce úseku 1150 m. Zhotovitelem je stavební firma Znakon, a.s. a geodetické práce zajišťuje společnost Geoteka s.r.o. V rámci rekonstrukce dojde k odstranění…

 Zobrazit více

Digitalizace katastrálních map

Novinka

Mezi nejdůležitější úkoly resortu ČÚZK patří převod analogových katastrálních map na digitální katastrální mapy. V roce 1993 byla schválena Koncepce digitalizace katastru nemovitostí a k 31. 8. 2017 je z celkového počtu 13 090 k. ú. digitalizováno…

 Zobrazit více

Polyfunkční objekt Na Ohradě

Novinka

Společnost Znakon reality s.r.o. realizuje ve Strakonicích polyfunkční objekt Na Ohradě. Autor projektu je strakonický architekt pan Ing. arch. Zbyněk Skala, geodetické práce zajišťuje strakonická geodetická firma, společnost Geoteka s.r.o.…

 Zobrazit více

Most Kvilda

Novinka

Stávající most na Kvildě přes Kvildský potok byl odstraněn a firma POHL CZ, a.s. zde staví most nový, strakonická geodetická firma Geoteka s.r.o. zde zajišťuje geodetické práce. Most byl odstraněn s ohledem na stav nosné konstrukce mostu, malou…

 Zobrazit více

Most Lidická - Strakonice

Novinka

Most na hlavní silnici č. II/173 vedle hostince U města Prahy byl zbourán a je zde budován most nový. Výběrové řízení na realizaci stavby vyhrála firma Berger Bohemia a.s., geodetické práce zajišťuje firma Geoteka s.r.o. Uzavírka mostu v Lidické…

 Zobrazit více

Reference

Profil společnosti

Společnost Geoteka s.r.o. je v současné době pevně etablovaná fungující firma v oboru geodézie a kartografie, působí v oblasti jižních, západních a středních Čech již od roku 1997, přičemž navázala na předchozí podnikatelskou činnost, kterou od roku 1993 vykonával jako osoba samostatně výdělečně činná její jediný stávající společník Ing. Karel Vlasák. Na základě zkušeností nabytých během uplynulých 24 let podnikatelské činnosti a prostřednictvím zkušeného, odborně zdatného pracovního týmu, jsme schopni realizovat jakoukoliv geodetickou činnost, bez ohledu na druh práce či její rozsah, a to na území celé České republiky.

Naše společnost klade důraz na sledování nejnovějších trendů v oboru, legislativních změn a jejich zavádění do vlastní praxe, pravidelně obnovujeme softwarové a technické vybavení i vozový park. Vážíme si důvěry všech svých odběratelů i dodavatelů a děláme vše pro udržení dlouhodobých obchodních vztahů. Geoteka s.r.o. si uvědomuje svoji společenskou odpovědnost a finančně podporuje občanská sdružení v regionu. Dlouhodobě spolupracujeme například s občanským sdružením POMOCDomovem sv. Anežky z Týna nad Vltavou.

Spolupracujeme také s mladými lidmi, kterým umožňujeme v době letních prázdnin, ale i během školního roku, získávat zkušenosti, nové poznatky a praxi. Jedná se o studenty VŠ – obor geodézie a kartografie, ale i studenty středních odborných škol stavebního směru. Jde o jeden ze způsobů úzké spolupráce s potencionálními budoucími pracovníky společnosti, které motivují ke studiu též naše podniková stipendia.

Naší snahou je, realizovat každou objednávku k plné spokojenosti odběratele, v co nejvyšší kvalitě a v souladu s platnou legislativou. Nedílnou součástí poskytovaných služeb je i komplexní poradenství v oboru katastru nemovitostí a geodézie, včetně aktuálních změn po rekodifikaci občanského práva. Patří nám významné místo v oboru v regionu jihočeském, ale též v části plzeňského a středočeského.

Hlavním předmětem naší činnosti je výkon zeměměřických činností, přičemž se zabýváme poskytováním komplexních služeb v oboru geodézie a kartografie, např.:

Logo Geoteka s.r.o.

Kontakt

Jednatel Ing. Václava Vlasáková +420 383 323 999 +420 724 176 299 vlasakova@geoteka.cz