Digitální mapy

Digitální technická mapa města (DTMM) je podrobné digitální mapové dílo velkého měřítka vyjadřující skutečný stav technických a přírodních objektů a zařízení. DTMM slouží jako mapový podklad pro územní plánování a projektování investic a poskytuje přehled o aktuálním stavu lokality a inženýrských sítí.

Geoteka s.r.o. Vám zajistí tvorbu i údržbu digitální technické mapy podle Směrnice pro tvorbu a údržbu DTMM – JIH 4.0. DTMM se pravidelně aktualizuje do souladu se stavem v terénu a obsahuje:

  1. polohopis – stavební objekty, ploty, zdi, rozhraní komunikací, chodníků
  2. výškopis – lomové body polohopisu s nadmořskou výškou
  3. veřejně přístupné plochy – městskou zeleň, cesty
  4. povrchové znaky podzemních vedení – kanalizační šachty, šoupata, lampy veřejného osvětlení
  5. průběh inženýrských sítí – pravidelně při každé aktualizaci poskytují správci sítí výkresy sítí (např. voda, kanalizace, elektrické vedení), které se referenčně připojí k polohopisné situaci

Fotogalerie

Další geodetické činnosti

Kontakt

Jednatel Ing. Václava Vlasáková +420 383 323 999 +420 724 176 299 vlasakova@geoteka.cz