Realitní servis

Geoteka s.r.o. nabízí svým zákazníkům komplexní balíčky služeb. Objednávka geometrického plánu u naší společnosti může být rozšířena o další navazující služby, které vedou ke změně údajů o pozemcích vedených v evidenci katastru nemovitostí. Tyto Vám v cenově zvýhodněném balíčku ke geometrickému plánu rádi poskytneme. Zajišťujeme souhlasy s dělením či scelováním pozemků od místně příslušných stavebních úřadů, vypracováváme smlouvy podle zaměřených a vypracovaných geometrických plánů, na základě předané plné moci vyřizujeme vkladová řízení nebo zápisy nových skutečností do katastru nemovitostí, vypracujeme daňová přiznání k dani z nabytí nemovitého majetku.

NA NÁS SE MŮŽETE SPOLEHNOUT.

Provedeme Vás celým procesem s odbornou péčí, efektivně a operativně způsobem, který Vás bude co nejméně zatěžovat.

„Dříve jsme nabízeli jen samotné vypracování geometrického plánu. Často jsme se v praxi setkávali se situací, kdy zákazníci použili geometrický plán pro vyznačení budovy k ukončení stavebního řízení, získali na základě něho souhlas s užíváním stavby, tzv. kolaudační rozhodnutí, vydechli si, že to mají za sebou a uložili jej doma do šuplíku a považovali věc za vyřízenou. S odstupem času zjistili, že nemohou se svými nemovitostmi majetkoprávně nakládat, protože nejsou zapsány v evidenci katastru nemovitostí a tedy právně neexistují. V lepším případě zápis do katastru provedli dodatečně, v horším bylo nutno objednat a uhradit nový geometrický plán. To v případě, kdy došlo v mezičase k takové změně katastrální mapy, že již nebylo možno původní geodetické zaměření pro zápis použít. Snaha ušetřit našim zákazníkům peníze, čas a komplikace, nás vedla k rozhodnutí, nabízet ucelený realitní servis.“

Naši klienti mnohdy řeší majetkoprávní záležitosti u nemovitého majetku v katastrech, kde trvale nežijí, přijíždějí tam jen na víkend, rekreaci nebo se zdržují v zahraničí a do České republiky přijíždí sporadicky. Chápeme je a připadá nám logické, že nechtějí svoji dovolenou trávit obíháním úřadů. S naším balíčkem služeb je to snadné, jsme vstřícní a postaráme se o komplexní vyřízení Vaší věci od začátku do konce. Je to možné dokonce i bez jediné osobní návštěvy naší kanceláře, v době elektronické komunikace se na všem snadno domluvíme a podklady si zašleme. Záleží nám na Vaší maximální spokojenosti, proto se nechováme tak, že odešleme geometrický plán a dál podle hesla poraď si, jak umíš, jak tomu bývá mnohdy jinde zvykem.

Malá obec, neuvolněný starosta s množstvím povinností, bez zázemí odborů a úředníků, kterými disponují obce s pověřenými obecními úřady nebo obce s rozšířenou působností. To je také příklad našeho stálého zákazníka využívajícího komplexní realitní servis. V obci se s nemovitým majetkem stále něco děje, ať už jde o zastupitelstvem schválené žádosti občanů o prodej částí obecních pozemků, nebo uložení inženýrských sítí do obecních pozemků. S tím vším se na nás lze obrátit a celou agendu s majetkoprávním vypořádáním vyřešit u nás, na jednom místě, rychle a spolehlivě. Geometrickým plánem počínaje a vkladem práva do katastru nemovitostí konče, bez zbytečných průtahů, čekání a předávání listin několika subjektům.

Další geodetické činnosti

Kontakt

Jednatel Ing. Václava Vlasáková +420 383 323 999 +420 724 176 299 vlasakova@geoteka.cz