Skládky TKO

Skládky TKO

Na skládkách TKO realizujeme periodická geodetická měření aktuálního stavu uložení odpadu a vyhotovení požadovaných výstupů (zejména digitálního modelu terénu, výpočtu kubatur, koeficientu hutnění, příčných profilů, určení zbývající kapacity, grafického porovnání tělesa s předchozím stavem).

Fotogalerie

Kontakt

Jednatel Ing. Václava Vlasáková +420 383 323 999 +420 724 176 299 vlasakova@geoteka.cz